Tạo tài khoản

Kiểm tra môi trường

Development

Production

Tạo tài khoản mới

Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản mới tại đây.

Lấy thông tin api_key

Liên hệ với eTop và gửi thông tin tài khoản của bạn để lấy api_key.

Để kiểm tra api_key là đúng, bạn có thể gửi request như sau:

export API_KEY=<api_key>
curl https://api.etop.vn/v1/partner.Misc/CurrentAccount \
    -H "Content-Type: application/json" \
    -H "Authorization: Bearer $API_KEY" \
    -d '{}'

Lưu ý

Thông tin api_key cần được giữ bí mật và không nên được gửi cho người khác hoặc gửi cho client.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn cần sử dụng Telegram và tham gia vào group hỗ trợ của eTop bằng liên kết sau: https://t.me/joinchat/D0TcHVXurUO3Q3POHjNLaA

Xem thêm